اولین ساختمان پرینت سه بعدی در آلمان

پرینت سه بعدی اولین ساختمان مسکونی در آلمان

با ساخته شدن اولین ساختمان پرینت سه بعدی در Wallenhausen آلمان توسط شرکت PERI GmbH با پرینتر BOD2، ساختمان سازی با این تکنولوژی در شرف تبدیل شدن به یک بیزینس بزرگ است.

ادامه مطلب