مشکل اکسترود ناکافی (under-extrusion) در پرینت سه بعدی

مشکل اکسترود ناکافی (under-extrusion) در پرینت سه بعدی

پرینترهای سه بعدی برای خروج میزان مشخصی پلاستیک برنامه ریزی می شوند؛ امکان این که پلاستیک کمتری نسبت به میزان مشخص شده در نرم افزار از نازل اکسترود شود وجود دارد که به آن مشکل اکسترود ناکافی (under-extrusion) در پرینت سه بعدی می گویند.

ادامه مطلب