اولین پروتز چشم پرینت سه بعدی

اولین پروتز چشم پرینت سه بعدی

Steve Verze از Hackney، بریتانیا، اولین شخص در جهان است که به تازگی یک پروتز چشم کاملاً پرینت سه بعدی دریافت کرده است. این چشم به دلیل ظاهر واقعگرایانه، شفافیت و عمقش به لطف اسکن سوکت و چشم بیمار برای حداکثر تطابق، دستاوردی قابل توجه است.

ادامه مطلب