کاربردهای متنوع پرینت سه بعدی بتن استارتآپ Concrete 3D

کاربردهای متنوع پرینت سه بعدی بتن استارتآپ Concrete 3D

هر روز بیشتر در مورد پروژه هایی می شنویم که در آنها پرینت سه بعدی بتن به کار گرفته شده است. بیشتر این پروژه ها در حوزه ی ساخت و ساز هستند. استارت آپ اتریشی Concrete 3D نیز از امسال خود را وقف فرآیند پرینت سه بعدی بتن کرده است.

ادامه مطلب