بهترین پروژه های پل های پرینت سه بعدی

بهترین پروژه های پل پرینت سه بعدی

امروزه در صنعت ساخت و ساز، تکنولوژی AM به طور گسترده ای مورد استفاده قرار می گیرد. چه برای ساخت خانه ها و مدارس، چه پل ها، این تکنولوژی مزایای بسیاری را ارائه می دهد. در سال های اخیر پروژه‌های پل پرینت سه بعدی چند برابر شده اند. در حالی که اولین پل های پرینت سه بعدی در سال 2016 ساخته شدند، بسیاری از کشورها اکنون از AM برای ساخت این سازه های رابط استفاده می کنند.

ادامه مطلب