بایوپرینت سه بعدی غدد لنفاوی

بایوپرینت سه بعدی غدد لنفاوی

پلتفرم Prellis Biologics که “EXIS” نامیده می شود از فناوری بایوپرینت سه بعدی اختصاصی شرکت Prellis Biologics برای تولید غدد لنفاوی مصنوعی استفاده می کند که سپس با سلول های ایمنی انسان پر می شوند.

ادامه مطلب