پرینترهای سه بعدی رومیزی در سال 2019 در یک نگاه

پرینترهای سه بعدی رومیزی در سال 2019 در یک نگاه

در سال 2019 صنعت پرینترهای سه بعدی رومیزی روند رو به رشد خود را ادامه داد بطورکه رشد این صنعت تفاوت زیادی با حوزه پرینترهای صنعتی ندارد.

ادامه مطلب