پرینتر سه بعدی CONprint3d مورد استفاده برای پرینت سه بعدی بتن یکپارچه در ساخت و تولید

کانسپت CONprint3D برای پرینت سه بعدی بتن یکپارچه در محل به مبحث فرایندهای تولید افزودنی و پتانسیل آن ها در معماری و طراحی امروزی می پردازد

ادامه مطلب