مشکل ضعیف بودن قسمت های میانی (Weak Infill)

مشکل ضعیف بودن اینفیل در پرینت سه بعدی (Weak Infill)

قسمت های میانیِ پر کننده ی قطعه ی پرینت سه بعدی، نقش اساسی در استحکام کلی قطعه ایفا می کنند. اگر به مشکل ضعیف بودن قسمت های میانی (Weak Infill) و یا رشته رشته بودن آن ها برخورد کردید، شاید نیاز به کنترل یک سری از تنظیمات دستگاه پرینتر داشته باشید.

ادامه مطلب