مشکل جدا شدن لایه ها در پرینت سه بعدی

مشکل جدا شدن لایه ها در پرینت سه بعدی

جهت دستیابی به قطعه ای مستحکم، باید لایه ها از پیوستگی کافی برخوردار باشند، در غیر این صورت قطعه ی نهایی ممکن است شکاف برداشته و به چند بخش تقسیم شود. در ادامه دلایل متعدد مشکل جدا شدن لایه ها در پرینت سه بعدی را بررسی و پیشنهاداتی برای حل آن ارائه خواهیم کرد.

ادامه مطلب