مشکل زدگی روی آخرین لایه ی پرینت سه بعدی

مشکل زدگی روی آخرین لایه ی پرینت سه بعدی

حرکت نازل به قسمت دیگری سبب تأثیرگذاری بر و تماس با پلاستیکی که پیش از آن پرینت شده می شود. در زیر به چندین دلیل احتمالی برای مشکل زدگی روی آخرین لایه ی پرینت سه بعدی پرداخته ایم و چند پیشنهاد برای حل آن نیز ارائه کرده ایم.

ادامه مطلب