ارتش استرالیا قطعات پرینت سه بعدی خودروهای ارتش را آزمایش می کند

استفاده از AM در ارتش مدت هاست که رایج است. از کلاه ایمنی گرفته تا تشک های باند، سرعت و انعطاف پذیری پرینت سه بعدی برای نیروهای مسلح در سراسر جهان بسیار مفید واقع شده است. اکنون نیز کاربرد دیگری از AM در این حوزه معرفی شده است. ارتش استرالیا اخیرا ثابت کرده است که پرینت سه بعدی و جایگزینی قطعات خودروهای مسلح در میدان با استفاده از فناوری SPEE3D امکان پذیر است.

ادامه مطلب