بهینه سازی پروسه ی پرینت سه بعدی

بهینه سازی پروسه ی پرینت سه بعدی

یک بار دیگر، نیروی ارتش آمریکا علاقه اش را به تکنولوژی پرینت سه بعدی نشان داده است. گروه تحقیقاتی ارتش آمریکا با هدف بهینه سازی پروسه ی پرینت سه بعدی با اعضای آکادمیک دانشگاه UCF همکاری کرده اند. این محققین موفق به پرینت آلیاژ منیزیم، WE43 و بهینه سازی آن برای ایجاد تراکم بیشتر در ساختارهای شبکه ای میکرو شدند. انتظار می رود این دستاورد امکان تولید ابزارهای بسیار سبک وزن برای سربازارن را فراهم کند.

ادامه مطلب