پرینت سه بعدی قطعات جایگزین تانکر روی دریا-کشتی Polar Endeavour

پرینت سه بعدی قطعات جایگزین تانکر روی دریا

در هر صورت پرینت قطعات فلزی تانکر، مقاله ی هیجان انگیزی می شوند. اما این که در حالی که در کشتی و رویا دریا بوده اند؛ پرینت شده اند تا جهت تعمیر نفتکش استفاده شوند، داستان را هیجان انگیز تر هم می کند. در ضمن این اولین بار در دنیا است که پرینت سه بعدی قطعات جایگزین تانکر روی دریا اتفاق افتاده است؛ پس حتما ارزش توجه را دارد.

ادامه مطلب