شبکه‌ای از رگ‌های خونی پرینت سه بعدی

شبکه‌ای از رگ‌های خونی پرینت سه بعدی برای بهبود جراحی های پیوند

در موسسه فناوری اسرائیل، Technion، دانشمندان موفق به توسعه ی شبکه‌ای از رگ‌های خونی پرینت سه بعدی شده اند که قادر به خون رسانی به بافت های ایمپلنت شده است.

ادامه مطلب