پرینت سه بعدی قالب لاستیک با هدف افزایش اصطکاک

پرینت سه بعدی قالب لاستیک با هدف افزایش اصطکاک

Sipes اصطلاح رایج در صنعت لاستیک برای شیارهای افقی و مورب روی لاستیک است. شیارهای بیشتر سبب اصطکاک بیشتر لاستیک در برف و سرما می شوند از این رو Bridgestone با پرینت سه بعدی قالب لاستیک با هدف افزایش اصطکاک در حال ایمن سازی رانندگی های زمستانی است.

ادامه مطلب