مدل های آناتومیک پرینت سه بعدی Stratasys و Ricoh

مدل های آناتومیک پرینت سه بعدی Stratasys و Ricoh

سازنده راه حل های پرینت سه بعدی، Stratasys اخیرا خبر از شراکت دیگری داده است که حضورش را در حوزه ی مراقبت های بهداشتی تقویت می کند. همکاری با Ricoh USA, Inc، جدیدترین RICOH 3D برای مراقبت های بهداشتی، امکان ساخت مدل های آناتومیک پرینت سه بعدی و مخصوص هر بیمار با استفاده از فناوری های پرینت سه بعدی Stratasys فراهم خواهد شد.

ادامه مطلب