همکاری Stratasys و Adobe برای ساده سازی گردش کار طراحی پرینت سه بعدی

همکاری Stratasys و Adobe برای ساده سازی گردش کار طراحی پرینت سه بعدی

نرم افزارهای طراحی و پرینترهای سه بعدی دو عضو پویای صنعت AM هستند. رهبر جهانی صنعت AM، کمپانی Stratasys با غول نرم افزاری Adobe همکاری کرده است تا راه حلی را ارائه دهد که با قادر سازی مهندسان و طراحان به پرینت سه بعدی مدل ها، مستقیماً از رندرهای سه بعدی دیجیتالی، گردش کار را ساده کند.

ادامه مطلب