میکروفیلترهای مغناطیسی پرینت سه بعدی

میکروفیلترهای مغناطیسی پرینت سه بعدی

بسیاری از فرآیندهای شیمیایی و بیولوژیکی شامل فیلتر کردن بعضی ذرات به خصوص از یک محلول هستند، و ساخت این فیلترها در مواجه با چیزی به اندازه ی کانال های میکروفلوئیدی ممکن است مشکل باشد. از این رو تیمی از محققان دانشگاه فنی Hefei و مرکز پیشرفته فوتونیک RIKEN در ژاپن، به ایده ی درخشان میکروفیلترهای مغناطیسی پرینت سه بعدی رسیدند که می توان آن ها را از راه دور روشن و خاموش کرد.

ادامه مطلب