آهنربای پرینت سه بعدی

آهنربای پرینت سه بعدی

تیم هایی از موسسه Jean Lamour (IJL)، آزمایشگاه تحقیقات علوم مواد دانشگاه Lorraine، روشی را برای تولید آهنربای پرینت سه بعدی با دستگاه FDM رومیزی تسعه داده اند. محققین ادعا می کنند که موفق به اضافه کردن ویژگی های مغناطیسی به قطعات مختلف پرینت سه بعدی شده اند ، همه بدون هیچگونه عملیات پس از تولید: احتمالاً با استفاده از متریال های فِرو مغناطیسی.

ادامه مطلب