اتوماتیک سازی فرآیند کشف متریال پرینت سه بعدی جدید با استفاده از هوش مصنوعی توسط محققان MIT

اتوماتیک سازی فرآیند کشف متریال پرینت سه بعدی جدید با استفاده از هوش مصنوعی

هوش مصنوعی، و به طور خاص، یادگیری ماشینی، از طریق کاربری های متنوعی، راه خود را به صنعت AM باز کرده است. این بار، محققان MIT قصد دارند از طبیعت داده‌محور یادگیری ماشینی برای اتوماتیک سازی فرآیند کشف متریال پرینت سه بعدی جدید استفاده کنند.

ادامه مطلب