Reciflex، فیلامنت TPU ساخته شده از مواد بازیافتی

Reciflex، فیلامنت TPU ساخته شده از مواد بازیافتی

Recreus، کمپانی اسپانیایی، Reciflex، فیلامنت TPU ساخته شده از مواد بازیافتی اش را به بازار معرفی کرده است. این ترموپلاستیک از پسماندهای صنعت کفش و پسماندهای خود کمپانی Recreus تولید شده است.

ادامه مطلب