مشکل گلوله شدن فیلامنت در نقاط شروع پرینت سه بعدی

مشکل گلوله شدن فیلامنت در نقاط شروع پرینت سه بعدی

احتمالا می توانید تصور کنید که متصل کردن دو قطعه پلاستیک به هم بدون اینکه اثری به جا بگذارند کمی مشکل است، اما راهکارهایی وجود دارد که در صورت به کار گیری می توان این مشکل گلوله شدن فیلامنت در نقاط شروع پرینت سه بعدی را به حداقل رساند.

ادامه مطلب