همکاری پرینت سه بعدی و هواپیمای بی سرنشین

همکاری پرینت سه بعدی و هواپیمای بی سرنشین

محصولات و خدمات بیشماری وجود دارند که از مزایای پرینت سه بعدی و هواپیماهای بی سرنشین (Drone) بهره برده اند، با استفاده از اولی برای ساخت قسمت هایی از دومی. اما این بار قسمت هایی از هواپیمای بی سرنشین نیست که به وسیله ی Equinor’s Schiebel Camcopter s-100 پرینت شده است. بلکه این بار قصه همکاری پرینت سه بعدی و هواپیمای بی سرنشین است. 

ادامه مطلب