واقعیت مجازی و پرینت سه بعدی در مدرسه ی هوانوردی

واقعیت مجازی و پرینت سه بعدی در مدرسه ی هوانوردی

POLYAERO مدرسه ی هوانوردی در دانشگاه Aix-Marseille در فرانسه است. با همکاری گروهی از فعالان در صنعت هوافضا، این دانشگاه اخیرا دوره ای معتبر با استفاده از واقعیت مجازی و پرینت سه بعدی در مدرسه ی هوانوردی، با رویکرد واقعیت ترکیبی (MR) راه اندازی کرده است.

ادامه مطلب