Cocuus و استفاده از پرینت سه بعدی در تولید غذا

Cocuus و استفاده از پرینتر سه بعدی در تولید غذا

هر روزه کمپانی های بیشتری به دنبال راه حل هایی برای پرینت سه بعدی غذا به روشی ساده تر یا بدون استفاده از حیوانات هستند. یکی از این کمپانی ها، شرکت اسپانیایی Cocuus است که راه‌حل‌های اختصاصی تولید افزودنی و کاهشی خود را برای به کار گیری در تولید مواد غذایی ایجاد کرده است.

ادامه مطلب