پرینت سه بعدی ستون فقرات

پرینت سه بعدی ایمپلنت ستون فقرات

تحقیقات در زمینه ی پرینت سه بعدی ستون فقرات همچنان در حال توسعه است؛ اما چین از آخرین پیشرفت در این زمینه که قفس همجوشی نخاعی پرینت سه بعدی Hauxiang Group است؛ رونمایی کرده است. این قطعه با استفاده از تکنولوژی پرینت فلزات Farsoon پرینت خواهد شد و اولین ایمپلنت ارتوپدی تأئید شده ای خواهد بود که به روش PBF در چین پرینت می شود.

ادامه مطلب