Netfabb نرم افزار تولید افزایشی شرکت Autodesk

نت فب Netfabb نرم افزار تولید افزایشی برای پرینت سه بعدی از شرکت اتودسک Autodesk

Netfabb نرم افزار تولید افزایشی از شرکت Autodesk، تبدیل به یکی از بایدهای پرینت سه بعدی قطعاتی با ویژگی های منحصر به فرد است؛ که تنها از طریق تولید افزایشی قابل ساخت هستند.

ادامه مطلب