ماسک و فیکسچرهای پلاستیکی پرینت سه بعدی

ماسک و فیکسچرهای پلاستیکی پرینت سه بعدی

تقریبا 10% پرینت سه بعدی پلاستیک به تولید فیکسچرهای پلاستیکی از براکت ها تا جک ها اختصاص دارد. با این حال تنها 1% از تمام ماسک و فیکسچرهای پلاستیکی پرینت سه بعدی هستند. به نظر می رسد کمی دخالت تکنولوژی AM در این حیطه، می تواند کارساز باشد و کمپانی نرم افزار NTopology هم ظاهرا به همین نتیجه رسیده است.

ادامه مطلب