سبک ترین دوچرخه ی الکتریکی دنیا با تکنیک پرینت سه بعدی

پرینت سه بعدی سبک ترین دوچرخه ی الکتریکی دنیا

در طی سال های اخیر شاهد نوآوری های متعددی در زمینه ی دوچرخه ها با تکنیک پرینت سه بعدی بوده ایم از جمله کلاه های ایمنی و یا بدنه ی محکم و در عین حال سبک. حالا هم سبک ترین دوچرخه ی الکتریکی دنیا.

ادامه مطلب