بزرگترین قطعات پرینت سه بعدی هواپیما

بزرگترین قطعات پرینت سه بعدی هواپیما

به طور سنتی، سازه های هواپیما از فلزات و اخیراً از کامپوزیت ساخته می شدند. تولید کامپوزیت به خودی خود کار سختی است، اما کامپوزیت های مدرن می توانند عملکرد فوق العاده ای را در مقایسه با فلزات و پلاستیک ها ارائه دهند. در طی یک همکاری هلندی بین صنعت و مؤسسات آکادمیک، بر روی تولید بزرگترین قطعات پرینت سه بعدی هواپیما با استفاده از فیبر رباتیک کار شده است و آنها تا کنون موفق به ساخت یک صفحه بزرگ بدنه به طول بیش از 8 متر شده اند.

ادامه مطلب

موتور موشک فلزی پرینت سه بعدی

SPEE3D با تکنولوژی ثبت شده اش، موتور موشک فلزی پرینت سه بعدی می سازد

تکنولوژی پرینت سه بعدی در حال حاضر به طرز فزاینده ایی در صنعت هوافضا رایج است. بسیاری از کمپانی ها با استفاده از پرینت سه بعدی فلز در حال ساخت قطعات و موتور موشک هستند. در استرالیا، SPEE3D، سازنده ی پرینترهای سه بعدی، قصد دارد تا با به کار گیری تکنولوژی اسپری سرد به ثبت رسیده ی خود، موتور موشک فلزی پرینت سه بعدی بسازد.

ادامه مطلب